1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Dismiss Notice
What Do You Need In The Xf2 Xengallery Version? Vote for your choices here: http://www.sonnb.com/threads/what-do-you-need-in-the-xf2-xengallery-version.1539/

Comments on Profile Post by nguyenhuuhung

 1. sonnb
  sonnb
  Do mình chưa enable permission.
  Dec 3, 2014
 2. sonnb
  sonnb
  Đã enable.
  Dec 3, 2014
 3. nguyenhuuhung
  nguyenhuuhung
  Addon này Pro thiệt. Nhưng sao bạn không viết luôn chức năng khi đổi ảnh bìa thì nó post ên activity ở profile page mình là. Bạn đã đổi ảnh bìa. Chèn cái ảnh vừa tào vô luôn. Giống facebook ý. Hoặc hỗ trợ Upload cho Gallery bằng 1 button ở Profile page hoặc cho phép sử dụng Bbcode ở Profile page luôn.
  [photo="large"]34[/photo]
  [album="small"]34[/album]
  Dec 3, 2014
 4. nguyenhuuhung
  nguyenhuuhung
  Dec 3, 2014